‘Eenzaam aan de top?’

Leiderschapsontwikkeling

U bent leidinggevende, manager, directeur, bestuurder. In een organisatie die altijd verandert, in een wereld die altijd verandert. Kortom, in een omgeving die zich altijd ontwikkelt. In zo’n omgeving is ook leidinggeven een permanent verander- en leerproces.

Theorie en praktijk

Dat leren gebeurt elke dag. In de praktijk, op de ‘werkvloer’ ontwikkelt u zich continu.

Maar dat dagelijkse ‘leren door doen’ kan ingebed worden in een ontwikkeltraject. Uw ontwikkeling en die van uw team kunnen gestuurd worden met passende coaching en training. Theorie die is ontleend aan en toegespitst op de praktijk, theorie die u in de praktijk versterkt.

Op kritieke momenten, maar ook als alles ‘zijn gang lijkt te gaan’, is een deskundige ‘blik van buiten’ van grote waarde.

Door middel van een doelgericht traject kan uw ontwikkeling, uw groei als leider substantieel worden versterkt en versneld.

Beter leiderschap

Klein Gebbinck biedt trajecten aan, ontwikkeld met als hoofddoelstelling dat u als leider beter gaat presteren, en bewuster en prettiger gaat functioneren. Met meer voldoening. Met een verbeterd inzicht in uzelf, uw team en uw organisatie; in uw positie intern en extern.

Om zo het beste uit uzelf, uw mensen en uw organisatie te halen.

Leiderschapsontwikkeling

Klein Gebbinck heeft een gericht en pragmatisch coachings- en trainingsaanbod. In individuele sessies of in teamverbandOpgezet en vormgegeven in samenspraak met u; toegespitst op uw situatie, uw persoonlijkheid en uw stijl van leidinggeven.
Training, coaching en ondersteuning op basis van leerzame en in de praktijk toepasbare sessies. Voor reflectie, feedback, ‘een frisse blik’, een klankbord. En voor het opdoen van hoogwaardige en geactualiseerde kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van leiderschap.
Klein Gebbinck biedt u gelijkwaardig contact met een sparringpartner. Kritisch en wellicht confronterend, maar altijd opbouwend. Uitdagend maar realistisch. En vanzelfsprekend discreet en vertrouwelijk.

Leiderschap

Kernbegrippen die Renate Klein Gebbinck hanteert zijn: persoonlijk leiderschap, moed, authenticiteit en autonomie.

Ze maakt als coach, trainer en sparringpartner gebruik van verschillende concepten. Belangrijke fundamenten van haar werk zijn de TA (transactionele analyse) en het gedachtegoed ‘gedurfd leiderschap’, waar gewerkt wordt met het concept M2oed.

TA omdat het een toegankelijke theorie over de ontwikkeling van mensen en systemen koppelt aan een uiterst praktische kijk op mogelijkheden tot groei en ontwikkeling. Daarbij gaat het om het opnieuw verwerven of het vergroten van autonomie.

Bij M2oed staat centraal: de juiste keuze maken op het moment dat het er toe doet. Werken met dit model geeft handvatten en inzicht.

De combinatie van TA en M2oed is met name geschikt voor het versterken van autonoom leiderschap.