Bent u voor uw organisatie op zoek naar een interim HR-generalist? Naar een adviseur, een consultant, een sparringpartner? Een professional op het gebied van personeel en organisatie? Voor tijdelijke versterking van het HR-team? Om de continuïteit binnen uw bedrijf te waarborgen?

Interim HR Advies

HR is een wezenlijk onderdeel van elke organisatie, van elk bedrijf en elke instelling. De factor arbeid is - ondanks of dankzij alle veranderingen in deze tijd - een essentieel onderdeel van iedere organisatie.

Het zo goed mogelijk managen van de menselijke hulpbronnen binnen een organisatie, de human resources, is essentieel. HR zit in het hart en in het hoofd van elke gezonde organisatie.

Het managen van mensen kan niet ongestraft een tijd onderbroken worden of op een laag pitje worden gezet; personeelsbeleid is niet een terugkerend project, het is een permanent proces. Een snelle ad interim invulling van een HR-functie is dus vaak onontbeerlijk.

De redenen of aanleidingen om extern HR-capaciteit in te huren kunnen verschillen: het kan gaan om vervanging of om aanvulling, om overbrugging van een bepaalde periode, of om extra HR-kracht vanwege specifieke projecten of trajecten.

HR-diensten

Voor HR Advies is Renate Klein Gebbinck een sterke partner voor u en uw team. Ze staat voor een aanpak zonder omwegen. Voor ondersteuning, advies en begeleiding; voor operationeel en tactisch HR-management, voor het vertalen van strategische doelstellingen naar tactisch en operationeel niveau. Ze biedt denkkracht en extra capaciteit op het gebied van personele, organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken. 

Renate Klein Gebbinck heeft een brede en diepe expertise in HR Advies.

In het uitvoeren van strategisch beleid op het gebied van HR in samenspraak met management. In strategie doorvertalen naar doelstellingen en teams. Teams begeleiden in het uitvoeren van doelstellingen. Management adviseren bij complexe personele en organisatorische vraagstukken. Begeleiden en adviseren in functioneringstrajecten en verzuimtrajecten. Managementinformatie analyseren en doorvertalen. In door advisering en deelname aan projecten en werkgroepen bijdragen leveren aan beleidsontwikkeling binnen de organisatie.

Kijk voor meer informatie over Renate Klein Gebbinck op haar LinkedIn-profiel.

Inzetbaarheid

Renate Klein Gebbinck is een flexibele en breed georiënteerde adviseur en manager. Snel thuis in verschillende organisaties, in verschillende organisatiestructuren en -culturen. In zowel de profit als de non-profit sector.

Zakelijk en resultaatgericht. Maar ook menselijk en empathisch.

Met een ruime kennis en ervaring op HR-gebied, in de breedte en in de diepte. 

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking en voor informatie.