maart 2016 Moed Over gedurfd leiderschap

Andor de Rooy heeft het boek Moed Over gedurfd leiderschap geschreven.

Leiderschap vergt moed. Moed om de harde realiteit onder ogen te zien, ergens voor te staan, de confrontatie aan te gaan en lastige keuzes te maken. Om op kritieke momenten te doen wat nodig is, ook als dat gepaard gaat met angst of pijn. Moedige leiders maken het verschil in organisaties. Ze zijn gedreven en gaan met gezond verstand risico’s aan, maar durven zich ook kwetsbaar op te stellen als dat nodig is. Dit boek gaat over de vraag die elke leider zichzelf moet stellen: hoe moedig ben ik, als het er écht op aankomt? En laat zien dat gedurfd leiderschap binnen handbereik ligt.
“In mijn geboortejaar verscheen “Profiles in Courage” van de hand  John F. Kennedy. Het boek heeft velen geïnspireerd, waaronder ondergetekende. Naar ik hoop zal het nieuwe boek van Andor eenzelfde positieve ontvangst ten deel vallen. Het verschijnt op een belangrijk moment, want moed is hard nodig in ons tijdsgewricht, alleen al om er voor te zorgen dat we duurzaam met de planeet Aarde omgaan. De gewenste transformatie is zeker niet alleen een opgave voor politici, maar vraagt om persoonlijke moed van ons allemaal. Doet u ook mee?”  Paul Polman, CEO Unilever
“Goed leiderschap vergt moed en wijsheid. In dit boek reikt Andor handvatten aan om gedurfd leiderschap te tonen.”  Jan Marijnissen, oud-voorzitter SP

DeRooyMoedLeiderschap-1.jpg#asset:113

Met een aantal ervaren collega's uit het werkveld wordt het gedachtegoed van de Rooy met betrekking tot Gedurfd leiderschap verder uitgedragen. Voor meer informatie zie www.vierkantemetermoed.nl 

Medio september zal een tweetal trajecten van start gaan. Een tweedaagse waarbij het thema gedurfde gesprekken voeren bij de kop wordt gepakt. Het verder ontwikkelen van vaardigheden. En een driedaags traject waarbij de focus ligt op gedurfd leiderschap, slagen maken in het verkrijgen van inzicht. De realiteit nog beter onder ogen zien door confronterende feedback aan de hand van casuïstiek.

Meer informatie hierover zal op korte termijn op deze site te vinden zijn.